Skip to content

Yr Arolygiaeth Gynllunio

Yr Arolygiaeth Gynllunio

Mae ein gwaith yn cynnwys cynllunio seilwaith cenedlaethol o dan broses Deddf Cynllunio 2008, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Lleoliaeth 2011; prosesu apeliadau cynllunio a gorfodi; cynnal archwiliadau i gynlluniau lleol ac amserlenni codi tâl yr ardoll seilwaith cymunedol.
wybodaeth gorfforaethol amdanom yn unig sydd ar y safle hwn. Os ydych yn chwilio am ganllawiau ar apeliadau neu unrhyw fath arall o waith achos neu os ydych am ddefnyddio ein gwasanaeth apêl ar-lein ewch at y Porth Cynllunio, lle gallwch hefyd ddod o hyd i’n newyddion diweddaraf.

Hafan yr Arolygiaeth Gynllunio ar y Porth Cynllunio (dolen allanol)