Skip to content

Yr Arolygiaeth Gynllunio

Yr Arolygiaeth Gynllunio

Mae ein gwaith yn cynnwys cynllunio seilwaith cenedlaethol o dan broses Deddf Cynllunio 2008, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Lleoliaeth 2011; prosesu apeliadau cynllunio a gorfodi; cynnal archwiliadau i gynlluniau lleol ac amserlenni codi tâl yr ardoll seilwaith cymunedol.

Ein prif wasanaethau yw:

Apeliadau Cynllunio (dolen allanol)

Apeliadau cefn gwlad, hawliau mynediad a hawliau tramwy (dolen allanol)

Cynlluniau datblygu lleol (dolen allanol)

Cynllunio seilwaith cenedlaethol (dolen allanol)

Adborth a chwynion (dolen allanol)

Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (dolen allanol)